Bli medlem / förnya

Medlemsavgifter

OrdinarieUngdom (under 25) & pensionär
Medlemskap 1 år500 kr250 kr

Tilläggsavgifter

OrdinarieUngdom (under 25) & pensionär
Mörkrumsavgift 1 år450 kr225 kr
Studioavgift 1 år450 kr225 kr
Nyckeldeposition200 kr200 kr

Betala

Det finns två sätt att betala:

Du kan göra det med Swish till nummer 123 560 78 90 (eller skanna QR koden)

Eller så kan du betala summan av avgifterna till PlusGiro/BankGiro.

PlusGiro 17 69 57 – 9       BankGiro 5772-0161

Viktigt att tänka på när du betalar till Swish/PlusGiro/BankGiro:

  • att du anger för- och efternamn på den som ska bli medlem samt vad det är du betala för (studio, mörkrum, nyckel osv.) i meddelandefältet på inbetalningen
  • att du endast betalar avgifter för en person per inbetalning

Fyll i självdeklarationen!

Denna självdeklaration är väldigt viktig. Med den intygar du att du har betalat avgifterna.

Den är en förutsättning för att medlemskapet registreras eller förlängs och att UFS medlemsmatrikel blir uppdaterad.

Utebliven deklaration kan innebära att ditt medlemskap inte registreras.