Boka!

O.B.S.

Från den 1/5-2019 använda UFS ett nytt bokningssystem p.g.a. att boka.se gått från att vara gratis till en årskostnad på ca. 2000 kr/år.

Information och användaruppgifter har skickats ut till alla som betalt för studio och/eller mörkrum.

Bokningar efter den 1/5 som redan är gjorda i boka.se har flyttats över till det nya systemet.

Vid frågor kontakta Anders Eskilsson. anders@uppsalafotografiska.se

Klicka på knappen för att komma vidare till bokningssidan.