Öppet Mörkrum

Tisdagen den 24/4 1900 är det dags för Öppet Mörkrum på Uppsala Fotografiska Sällskap! Vi värmer upp studioblixtarna och fotar med film i studion, tag gärna med egen kamera och film. Det finns även möjlighet att framkalla någon rulle svartvitt eller färg i mörkrummet.
Du som har film som är framkallad vid tidigare tillfällen och vill prova att skanna bilderna kan göra detta, tag i så fall med ett eget USB-minne.
Evenemanget är gratis och öppet även för dig som ännu inte är medlem i föreningen.

Mörkrumskurs

Under maj kommer vi att hålla en mörkrumskurs för intresserade medlemmar. Kursen är upplagd på tre tillfällen med innehåll enligt nedan. På grund av begränsningar i mörkrummen är antalet deltagare begränsat till 8. Du som vill delta i kursen (eller delar av kursen) anmäler dig per e-post till ordf@uppsalafotografiska.se
Kursen är gratis men förutsätter medlemskap i föreningen för deltagande.

Tillfälle 1, lördagen den 12/5, 1200-1600:
Vi går igenom olika typer av film samt kameran och dess funktioner. Du får lära dig mäta ljus och exponera olika typer av film. Vi går igenom användning av olika filter för svartvit fotografi. Vi fotograferar utomhus vid tjänlig väderlek alternativt i studion och lär oss framkallar filmen i mörkrummet samt avslutar med att göra kontaktkartor av våra exponerade negativ.

Tillfälle 2, lördagen den 2/6, 1300-1700:
Du lär dig kopiera från negativ till papper i mörkrummet. Du får en överblick över olika typer av papper. Vilken kemi som behövs och hur du bereder den. Hur olika typer av förstoringsapparater fungerar. Hur du går från att skapa testremsor till färdig bild. Grundläggande kunskaper i pjattning och efterbelysning samt att skapa bilder på fotopapper genom så kallad ”split grade”-teknik.”

Tillfälle 3, söndagen den 3/6, 1300-1700:
Fördjupning i mörkrumsarbetet, vi fortsätter att göra kopior i mörkrummet med handledning.

Öppet Mörkrum, tisdagen den 22/5, 1900-2200:
För den som önskar finns möjlighet att framkalla mm med handledning även vid detta tillfälle.

Månadsmöte 26/4 1900

Torsdagens den 26/4 är klubbens medlemmar välkomna till månadsmöte!

David Stenström kommer att visa bilder ur Bengt Frylmarks stora arkiv med bilder från 50-talets Paris.
Dessutom kommer Peter Falk från SVEFO tillsammans med Sten Nolin att redogöra för det förändringsarbete som har påbörjats inom SVEFO för anpassa verksamheten till klubbarnas önskemål och behov. Det kommer här att finnas goda möjlighet för dom klubbar som är medlemmar i organisationen att påverka framtida verksamhet, kom till mötet och säg din mening!

Tag med 3 diskussionsbilder på temat: ”Vår i stadsmiljö”

Den som redan nu vill ta del av de frågor som SVEFO vill ha svar på från klubbarna kan ta del av dessa här:

TASK FORCE PRESENTATION ARBETSGRUPPEN 

Årsmöte 2018 – 22:a februari kl. 19:00

Torsdagen den 22:a februari 2018 samlas vi klockan 19:00 i våra lokaler vid Övre Slottsgatan 14A för föreningens årsmöte.

På tapeten bl.a.:

  • Redovisning av det gångna året
  • Val av styrelse
  • Verksamhetsplan och budget för det kommande året (2018)
  • Nya stadgar
  • Motioner
  • Övriga ärenden

Varmt välkomna!

(Kallelse inkl. förslag till dagordning har gått ut till medlemmar 2018-01-19)

Utmaningen: vernissage 20 januari

Under 2017 har Utmaningen flitigt samlats varje månad för att visa upp och diskutera bilder. Tema för bilderna lottades ut och alla fick därefter göra sin tolkning. Nu är det dags att visa upp 2017 års skörd!