Avgifter

Här finner du de avgifter som årsmötet beslutat för medlemskap och för att använda föreningens lokaler. Vill du göra en inbetalning så gör du det via sidan Medlemsregistrering.

Medlemsavgifter

OrdinarieUngdom (under 25) & pensionär
Medlemskap 1 år500 kr250 kr

Tilläggsavgifter

OrdinarieUngdom (under 25) & pensionär
Mörkrumsavgift 1 år450 kr225 kr
Studioavgift 1 år450 kr225 kr
Nyckeldeposition200 kr200 kr

Alla avgifter utom nyckel avgift betalas årsvis och fastställs av årsmötet. Medlemskapet varar ett år från det att du betalar.

För att kunna använda studion eller mörkrum på egen hand MÅSTE man kvittera ut en nyckel. Lokalen är inte bemannade så man kommer inte in utan nyckel. Se till att välja ”nyckeldeposition” när man fylla i registreringsblanketten.

Medlemskapet i föreningen gäller i 12 månader. Observera att du behöver ha erlagt avgiften innan årsmötet för att ha rösträtt.

För att bli medlem eller förnya ditt medlemskap tryck på knappen nedan…