Avgifter

Här finner du de avgifter som årsmötet beslutat för medlemskap och för att använda föreningens lokaler. Vill du göra en inbetalning så gör du det via sidan Medlemsregistrering.

Medlemsavgifter

OrdinarieUngdom (under 25) & pensionär
Medlemskap 1 år500 kr250 kr

Tilläggsavgifter

OrdinarieUngdom (under 25) & pensionär
Mörkrumsavgift 1 år450 kr225 kr
Studioavgift 1 år450 kr225 kr
Nyckeldeposition200 kr200 kr

Alla avgifter utom nyckelavgift betalas årsvis och gäller för kalenderåret och fastställs av årsmötet.

En ny medlem som betalar avgifterna efter Kulturnatten (som normalt äger rum i september) betalar för nästföljande år men, får medlemskap för resterande del av innevarande år.

Om du förnyar ditt medlemskap behöver du göra det senast den 15:e februari för året i fråga. Observera att du behöver ha erlagt avgiften innan årsmötet för att ha rösträtt.

För att bli medlem eller förnya ditt medlemskap tryck på knappen nedan…