Bokningsregler

Allmänna regler för bokning av föreningens resurser:

  1. Studion får bokas endast av medlemmar som erlagt studioavgift. Mörkrum får endast bokas av medlemmar som erlagt mörkrumsavgift. Styrelsen kan i speciella fall medge undantag.
  2. Medlem skall innan första tillträdet till mörkrummen genomgå inledande orientering i lokalerna med en av styrelsen utsedd person.
  3. Lokalen skall bokas innan det tas i anspråk.
  4. Om förhinder uppstår, skall lokalen avbokas.
  5. En bokning som ej tas i anspråk inom 30 minuter från dess starttid skall anses förfallen och kan raderas av administratör.
  6. Lokalen skall vara städat och återställt vid bokningens sluttid.
  7. Medlem som bokar en lokal bär ansvar för dess utrustning. Fel på eller olyckshändelser med utrustningen skall snarast anmälas till styrelsen eller studio- respektive mörkrumsansvarig.
  8. Utrustning får ej avlägsnas från UFS lokaler utan styrelsens eller studio- respektive mörkrumsansvariges medgivande.