Styrelsen & funktionärer

Uppsala Fotografiska Sällskap styrelse och funktionärer 2017

Ordförande Juliusz Sokolowski ordf@uppsalafotografiska.se
Kassör Ingegerd Boström Carlsson kassor@uppsalafotografiska.se
Sekreterare Sten Nolin sekr@uppsalafotografiska.se
Ledamot och Vice ordförande Tommy Boström vice@uppsalafotografiska.se
Ledamot Lars Jerker Lock larsjerker@uppsalafotografiska.se
Ledamot Mikael Axelsson mikael@uppsalafotografiska.se
Suppleant David Stenström david@uppsalafotografiska.se
Suppleant Davor Cigic davor@uppsalafotografiska.se
Suppleant Mattias Burell mattias@uppsalafotografiska.se
Nyckelansvarig Jaan Koort nyckel@uppsalafotografiska.se