Mörkrum

UFS har två välutrustade mörkrum som står till medlemmarnas förfogande.

För att kunna nyttja mörkrummen behöver medlemmen ha erlagt mörkrumsavgift.