Föreningen

Uppsala Fotografiska Sällskap bildades 28 mars 1941 med syfte att främja fotografins utveckling och tillväxt i Uppsala. Stadgarna säger som följande om föreningens syfte:

”Sällskapet har till syfte att företrädesvis inom Uppsala med omnejd utgöra ett föreningsband mellan dem som äro intresserade av fotografi och att genom anordnande av sammankomster, föredrag, utställningar och tävlingar, främja utövandet av fotografikonsten i dess skilda former.”

Fotografin har förändrats oerhört sedan dessa rader skrevs. Sannolik kunde dess författare aldrig kunnat föreställa sig hur fotografin skulle se ut idag. Det fanns få som för 20 år sen kunde ha föreställt sig den utveckling som skedde.

Mot denna bakgrund finns det många som idag ställer sig frågan vad en fotoklubb är till för?

Det enkla svaret är att idag är klubben viktigare än någonsin och att den är till för allt! Tack vare tillgången på relativt billig och bra utrustning har fotografin blivit en konstform, hobby och yrke för många fler än vad föreningens grundare kunde ha föreställt sig för dryga 80 år sen.

En fotoklubb är mycket mer än bara en plats, det är en gemenskap av fotografer. Unga och gamla, nybörjare som gamla rävar – alla kan kalla Uppsala Fotografiska sällskap sitt fotografiska hem. Det är denna kompott av viljor, intressen och erfarenheter som klubben är till för att koka ihop.

Samtidigt, lite mer jordnära, så är klubben en resurs. Klubben erbjuder studio, galleri och mörkrum för dom som har behov av det.

Oavsett intresse, erfarenhet eller ålder – ALLA ÄR VÄLKOMNA till Uppsala Fotografiska Sällskap!