Studioregler

För att säkerställa att föreningens studio brukas på ett rättvist och trivsamt sätt samt att alla kan jobba i en trevlig och välkomnande miljö finns det några enkla regler som behöver följas:

  1. Studion får användas för personligt (dvs. icke kommersiellt) bruk endast av medlem som har erlagt studioavgift. Styrelsen kan medge undantag i speciella fall.
  2. Medlem skall innan första tillträdet till studion genomgå inledande orientering i lokalernas och utrustningens funktion med en av styrelsen utsedd person.
  3. Studion skall bokas innan den tas i anspråk.
  4. Om förhinder uppstår, skall studion avbokas.
  5. En bokning som ej tas i anspråk inom 30 minuter från dess starttid skall anses förfallen och kan raderas av administratör.
  6. Studion skall vara städad och all utrustning återställd vid bokningens sluttid.
  7. Medlem som bokar studion ansvarar för dess utrustning. Fel på eller olyckshändelser med utrustningen skall snarast anmälas till styrelsen eller studioansvarig.
  8. Studions utrustning får ej avlägsnas från UFS lokaler utan styrelsens eller studioansvarigas medgivande.
  9. Överträdelse kan medföra avstängning.