Intervjuer

Här finnar du intervjuer med sällskapets medlemmar. Vi hoppas att både befintliga medlemmar och blivande medlem får inspiration och motivation från samtalen.

Diskussionerna kommer inte att handla om kamera inställningar osv.: mer om konsten av fotografi och medlemmarnas upplevelse kring foto.

Elina Immonen

Johanna Liljestrand Rönn

Anna Lundgren

Erik Lundeborg

Barbro Agstam