Medlemskap

Har du hamnat här så betyder det att du antingen vill bli eller vill fortsätta vara medlem i Uppsala Fotografiska Sällskap. Oavsett vilket, det är jättekul att du är här!

Att bli medlem är ganska enkelt. Läs igenom denna sida först och klicka sedan på knappen ”Bli medlem!”

Att bli medlem går till så här (steg för steg):

  1. Du behöver välja medlemskap – ordinarie eller ungdom/pensionär
  2. Du kan välja tillägg: studio, mörkrum, nyckeldeposition.
  3. Du behöver betala, du kan välja swish eller giro.
  4. Du behöver fylla i en självdeklaration! Den är väldigt, väldigt viktig! Den behöver göras varje gång du betalar, nya medlemskap liksom förnyelser.
  5. Om du har erlagt nyckeldeposition behöver du kontakta oss på nyckel@uppsalafotografiska.se

Medlemsavgifter

OrdinarieUngdom (under 25) & pensionär
Medlemskap 1 år500 kr250 kr

Tilläggsavgifter

OrdinarieUngdom (under 25) & pensionär
Mörkrumsavgift 1 år450 kr225 kr
Studioavgift 1 år450 kr225 kr
Nyckeldeposition200 kr200 kr

Alla avgifter utom nyckelavgift betalas årsvis och gäller för kalenderåret och fastställs av årsmötet.

En ny medlem som betalar avgifterna efter Kulturnatten (som normalt äger rum i september) betalar för nästföljande år men, får medlemskap för resterande del av innevarande år.

Om du förnyar ditt medlemskap behöver du göra det senast den 15:e februari för året i fråga. Observera att du behöver ha erlagt avgiften innan årsmötet för att ha rösträtt.

För att fortsätta och bli medlem eller förnya ditt medlemskap tryck på knappen nedan…