Nyckel

Medlemmar kan kvittera ut en nyckel. Depositionen är för närvarande 200 kr och betalas på samma sätt som medlemskapet.

Att ha en nyckel till UFS lokaler är ett stort ansvar. När du får ut en nyckel bär du ansvaret för vilka personer du släpper in, du bär ansvaret för att se till att lokalen är städad och låst när du går.

Om ditt medlemskap upphör måste du lämna tillbaka nyckeln – då får du tillbaka depositionen.

För att få ut en nyckel behöver du betala in depositionen samt fylla i självdeklarationen. I den fyller du i alla de obligatoriska uppgifterna och sedan markerar du ”endast övrig avgift” samt ”Nyckeldeposition”. När du har betalat och självdeklarerat kontaktar du föreningens nyckelansvarige på nyckel@uppsalafotografiska.se

Klicka här för att kolla på avgifterna sedan registrera och betala.