Hitta till oss

Vår besöksadress är Övre Slottsgatan 14 A, vid Matin Luhter Kings plan i Uppsala (Bakom Universitetsaulan).
Lokalen ligger i källaren och har en egen ingång mellan port A och B.