Rolf Strandberg

Rolf Strandbergs fotointresse började redan på 1960-talet, på den analoga tiden, men tog fart på allvar i och med digitalkamerans intåg. Idag plåtar han det mesta – natur, landskap, porträtt, makro, arkitektur, med mera. Han dras ofta till naturen och dess skönhet med sin variationsrika källa av motiv som aldrig tycks sina.

På senare år har Rolf Strandberg upptäckt en helt annan dimension inom fotograferandets fantastiska värld – fotokonst, där form och känsla blivit huvudmotiv. Genom fotokonsten söker han experimentera sig fram till andra uttryck, ofta i bildserier formade utifrån en gemensam tanke, ett tema eller en bildstil.

Priser

Islandsfallet – 1500 kr
Bastion Styrbiskop – 1500 kr
Vinterhimmel över Flustret – 1500 kr
Änderna vid Järnbron – 1500 kr
Ofvandahls Hovkonditori – 1500 kr

Kontaktuppgifter

strandbergpost@gmail.com
072-53 55 505