Medlemsregistrering – manuell hantering

Tyvärr går det inte att registrera ditt medlemskap via formulären.

Ta kontakt med styrelsen för manuell hantering av ditt ärende.

styrelsen@uppsalafotografiska.se