14 december: Lussefika på UFS med Roland Agius och Uppsalas industrihistoria

Sent omsider på Facebook och hemsidan men känt från månadsbrevet.

Vi avslutar 2017 med traditionell Lussefika samt Roland Agius berättelser ur hans bok om Uppsalas industrihistoria.

Torsdag den 14:e december kl. 19:00

Varmt välkomna!