Årsmöte


Torsdagen den 28/2 1900 är samtliga medlemmar välkomna till föreningens årsmöte. Mötet ersätter ordinarie månadsmöte. Formell kallelse till årsmötet finns i senaste månadsbrevet. Var med och påverka föreningens verksamhet!