Kallelse till årsmöte

Uppsala fotografiska sällskapets årsmöte hålls på torsdag den 27/2 kl1900 i UFS lokalen.

Motioner till årsmötet skickas till sekr@uppsalafotografiska.se senaste midnatt 31/1.

OBS!! För att kunna ha rösträtt på mötet måste du har redan betalat medlemsavgiften för det nuvarande året.