Inlämning av bilder till RSF:s klubbtävling

Deadline för inlämning av bilder 17/10 kl. 24:00

Riksförbundet Svensk Fotografi – RSF inbjuder samtliga fotoklubbar anslutna till RSF att deltaga i RSF Klubbtävling 2021.

o Varje klubb deltar med 10 digitala bilder, färg eller svartvitt, från fem till tio fotografer. Fotograf kan endast delta för en klubb, med max två bilder.
– Du som vill bidra till UFS:s deltagande i Klubbtävlingen ska ladda upp max fyra bilder på UFS:s hemsida. Bilderna ska vara uppladdade där senast 17 oktober kl 24.00. En uttagningskommité kommer sedan att välja ut de bilder som UFS kommer att delta med.

o Bildfilerna ska ha formatet jpg, max 1920 pixlar bred och max 1080 pixlar hög, och storleken max 2 MB.

o Bildfilernas filnamn ska vara: Klubb_Efternamn_Förnamn_Bildtitel.jpg.
Exempel: StadensFK_Andersson_Per_Solnedgång.jpg.

o Motivområdet är fritt och bilderna får inte ha blivit prisbelönta eller uttagna för visning vid tidigare RSF Klubbtävling. Bild som är nästan identisk med tidigare belönad bild får inte delta igen.

o Genom att skicka in bilder till RSF Klubbtävling ger du RSF rätt att i icke-kommersiellt syfte visa bilderna i samband med utställningen (t ex i svensk fotopress), vid resultatredovisningen och att under innevarande år välja bilder för publicering på hemsidan, visning på fotomässa samt RSF:s årsbok.

UFS:s medlemmar ska alltså inte ladda upp något på RSF:s hemsida. UFS tävlingsledare skickar sedan in bilderna enligt en särskild rutin. UFS betalar anmälningsavgiften.