Rapport från årsmötet

Då var föreningens årsmöte genomfört. En positiv stämning med många medlemmar som gladeligen ställer upp och engagerar sig i föreningen. Valberedningen har gjort ett storartat jobb så att årsmötet t.o.m. kunde utöka antalet funktionärer styrelsen.

Till ny ordförande för föreningen valdes Anders Eskilsson som på bilden avtackar tidigare ordföranden Steven Liddle. Alla var överens om att han gjort ett fantastiskt jobb under sin tid i styrelsen och med att leda föreningen.

Andra funktionärer som avtackades var:
Melina Reid – Ledamot
Johanna Liljestrand Rönn – Ledamot
Berit Joa – Ledamot
Sten Nolin – Suppleant
Jaan Kort – Revisorssuppleant

Den nya styrelsen kommer att presenteras på hemsidan så snart konstituerande möte genomförts.