Förtjänsttecken utdelat

Ingegerd Boström Carlsson har under många år varit aktiv i föreningen och styrelsearbetet. Av den anledningen fick hon under Uppsala fotografiska sällskaps årsmöte ta emot Riksförbundet Svensk Fotografis förtjänsttecken i silver och ett diplom. Vi gratulerar Ingegerd och tackar för din arbetsinsats.