Riksfotoutställningen 2024

I samband med Riksförbundets svensk fotografis årsmöte anordnas traditionellt Riksfotoutställningen, så även detta år. Utställningen kommer att visas i samband med årsmötet i Lerum i maj.

Det finns fem sektioner i utställningen

A – Kollektion påsiktsbilder: En serie av 3 – 5 bilder.
B – Kollektion digitalbilder: En serie av 3 – 5 bilder.
C – Enstaka påsiktsbild: Max 4 bilder.
D – Enstaka digitalbild: Max 4 bilder.
E – Bildspel: En sekvens av bilder och ljud på max 4 minuter.

I varje sektion delas det även ut medaljer och diplom till de bilder som juryn gillar bäst.

Bilderna laddas upp på https://medlem.svenskfotografi.org/ senast 31 januari. Mer information och regler finns på RSF:s hemsida.

Deltagaravgiften (50 eller 80 kr per sektion) betalas till UFS, ange ”RIFO + ditt namn” som meddelande.

Vi hoppas på många bidrag från alla medlemmar!