Nya sektioner för natur-, arkiektur- och gatufoto på gång.

Föreningen växer, antalet medlemmar ökar och vi har en stor bredd när det gäller olika fotointressen. Därför försöker vi anpassa vår verksamhet och utöka med nya sektioner. UFS-medlemmarna Jonny Ullström, Pontus Baum och Jonas Evertsson beskriver här nedan sina tankar om hur vi tillsammans kan utveckla vår verksamhet.


Workshop

Inbjudan till dig som vill vara med att bygga upp två nya sektioner inom natur- och arkitekturfoto i föreningens regi

Jonny Ullström

Inledning och syfte

Hej alla fotoentusiaster!

Vill du bidra med din tid och kunskaper och få nya erfarenheter vad gäller fotografering. Tag därför chansen och engagera dig i att medverka i att bygga upp två helt nya fotosektioner. En natursektion och en arkitektursektion. Givetvis går det bra att vara med i båda.    

Upplägget initialt är att samla medlemmar med gemensamma intressen inom ramen för en

Workshop/arbetsmöte. Den kan se ut på många olika sätt men det viktiga här tror jag är att alla är aktiva och bidrar till att gemensamt mejsla fram gemensamma och realistiska mål inom respektive sektion, både på kort och lång sikt. Självfallet behövs det säkerligen fler sammankomster men man måste någonstans börja. 

(Om intresse finns att även inledningsvis skapa lite verkstad har jag tänkt förslå två utflykter utanför Uppsala. En till Hållnäshalvön och en till Hjälstaviken. Men kanske även att fota lite arkitektur i Uppsala/Stockholm. Tidsmässigt så tänker jag mig april/maj.  Återkommer mer om detta senare 

Jag vill i det sammanhanget även rekommendera alla intresserade att titta på Anki Hammars förnämliga video över den workshop som hon höll över Hållnäshalvöns orörda kust 2021. Den visar på ett tydligt sätt den enormt vackra kustremsa som vi har inpå knuten. Länken kommer här:

(Håll ner ctrl-tangenten och klicka samtidigt på länken så är du där)). 

Hållnäshalvöns orörda kust | Zoom Fotoresor

Bakgrund

Som de flesta av er säkerligen vet så växer vår förening så det bara knakar. Med hög sannolikhet beror det förmodligen till stor del på kvalitén av de aktiviteter som bedrivs i lokalen. Här kan medlemmarna aktivt bidra både med sina kunskaper och engagemang. Och då främst kanske inom teman som: Fotoutmaningen, Öppet ljus och Öppet mörkrum. Kulturnatten och utställningsverksamheten inte att förglömma.

När jag, Rolf Strandberg och vår ordförande Anders Eskilsson var i Tumba och fotograferade dans så kretsade mycket av vårt samtal i bilen på väg hem över hur vi ska kunna bredda föreningens verksamhet, och då främst med aktiviteter som bäst bedrivs utanför föreningslokalen. Vårt samtal mynnade ut i vår bestämda uppfattning att det finns ett uppdämt behov att skapa två nya sektioner under temat natur respektive arkitektur.

Natursektionen

När det gäller naturfoto så innefattar detta tema en rad olika delkategorier av fotografering. Jag vet att vår förening har många riktigt duktiga fotografer inom djur-, natur-, landskaps- och makrofotografering. Hur samlar vi dessa medlemmar inom ramen för en Natursektion, vars kunskaper, erfarenheter och engagemang kan spridas vidare till andra? Det kan t ex betyda att den enskilde medlemmen kan få ta del av helt nya och storslagna platser och motiv i sin fotografering. Både i närområdet och genom gemensamma resor en bit bort från hemorten. Andra exempel kunskapsspridning kan vara att få tips om val av fotoutrustning för särskilda motiv, eller att lära nya trix i redigeringsarbetet.

De positiva effekter som skapas genom en naturfotosektion, både för den enskilde medlemmen och gruppen som helhet är utan tvivel många. Att få synpunkter på sina bilder borde vara intressant för alla men även att återkoppla sektionens resultat tillbaka till övriga medlemmar är viktigt. Och de möten som skapas mellan medlemmarna här bör man heller inte förringa. Dessa lösa funderingar bör kunna vara utgångspunkten för en vidare diskussion inom denna workshop. Den övergripande frågan vi alla bör ställa oss är hur vi skapar verkstad av detta utan att det stannar på ritbordet?  

Arkitektursektionen

De effekter som löst formulerats ovan om en naturfotosektion bör även gälla för bildandet av en sektion för arkitekturfoto. Du som är intresserad av arkitekturfoto antingen det är t ex ”klassisk”- eller modern arkitektur, då är denna sektion någonting för dig. Men det kan också röra sig om Industribyggnader i förfall (se t ex på hemsidan: ”Tillträde Förbjudet”. Det här mycket breda området har det likt ”naturfoto” skrivits spaltkilometer om. Men jag tror att vi nöjer oss här.

Ni är välkomna att medverka enligt ovan angivna datum

Hälsningar

Jonny UllströmIntresserad av gatufotografi?!


Medlemmarna Jonas Evertsson och Pontus Baum vill få igång lite mer aktivitet och gemenskap kring gatufoto. Ambitionen är att få till regelbundna fotopromenader och andra typer av aktiviteter med fokus på gatufoto. Om du tycker att det här låter intressant är du varmt välkommen till månadsmötet 28 mars. Då kommer Jonas och Pontus att berätta lite mer kring deras tankar och idéer och det blir ett bra tillfälle att utbyta tankar om aktiviteter m.m. 

En första fotopromenad är planerad till 6 april. Mer information kommer under månadsmötet och framgent i övriga digitala kanaler.

Jonas Evertsson och Pontus Baum