Månadsmöte november – intro till astro fotografering och måla med ljus

2 olika tema för detta månadsmöte, torsdag 25/11 kl19:

UFS Medlem Tobias Strindlund ger oss en överblick av hur man kan börja med astro fotografering.

Sedan tar vi oss från lokalen till engelska parken där vi övar med olika ljusmålningsteknik.

Därefter kan vi värma oss i lokalen med en fika och visa upp till 3st bilder som du vill dela med gruppen och får återkoppling om.

Välkommen!

Astrofoto av Tobias Strindlund