Corona smittspridning

På grund av de rådande restriktionerna och den ökade smittspridningen i Uppsala kommer UFS att mestadels genomföra aktiviteter online i nuläget.

Styrelsen återkommer med planering efter nästa styrelsemöte, 20/1.