Ett analyserande föredrag

Vilket lyckat arrangemang det blev. Tomas Gunnarsson tillika Genusfotografen guidade en skara UFS-medlemmar, uppblandat med utomstående, i den ofta skeva bilden som både media och fotografer uppvisar när det kommer till stereotyper och normer. Ofta inte medvetet utan av gammal (o)vana. Tomas fick oss att fundera över och själva ifrågasätta det normativa som fortfarande är så cementerat i samhället. Varför är det exempelvis så att tjejer ofta står passiva på sidan av i en bild och tittar på de aktiva killarna? Och varför ska kvinnor fotas uppifrån för att se små och söta ut på bild medan männen gärna porträtteras underifrån för att se kraftfulla ut? Vad är det som gör att vi är så fast i gamla föreställningar om kön? Tillsammans dök vi ner i en viktig diskussion kring egentligen ganska trista och enkelspåriga föreställningar kring kvinnligt och manligt. Vi fick också prova på att ta porträtt två och två ur ett tvärtomperspektiv. En ganska utmanande övning.

Ett stort tack till Genusfotografen för de nya perspektiven, Bror Hjorths Hus för den trevliga atmosfären och det generösa samarbetet samt till Uppsala Fotofestival för ekonomisk stöttning.