Kursen: Ljus & Människor

Fem Tisdagar 19-21 i föreningslokalen med start 9/5.

Det är en kurs om studiofotografering med blixtar. I första hand handlar det om att fotografera människor. Mest om porträttfotografering men steget är varken långt till modellfotografering eller produktfoto. Själva tekniken i studio är densamma. 

Även om du aldrig mer kommer att fotografera med blixtar i studio så är det mesta vi går igenom helt applicerbart utanför studion med befintligt ljus.

Digitaltekniken har underlättat oerhört för den som vill lära sig hantera blixtar. Men det är ändå ganska mycket teknik som man måste förstå och öva på. 

Porträttfotografering har historia. Det finns konventioner. I början av fotograferingens historia så var filmen långsam. De avporträtterade var tvungna att hålla sin pose flera sekunder. Då ler man inte. Gärna tar man stöd kanske av en hand under hakan eller en stadig stol att hålla sig i. Innan fotografen kom så målades porträttet. Rembrandt visste precis hur ljus fungerade och vi ser sådant ljus nästan varje dag (om man ser efter). Det finns/fanns också konventioner för hur man fotograferar män/kvinnor.

Det är kunskap från flera håll man kan behöva i studion. Jag har försökt kategorisera innehållet i några delar.

 • Teknologi
 • Blixtar stativ paraplyn skärmar softboxar
 • Kamerakunskap
 • Slutare bländare brännvidd blixtsynktid.
 • Exponering, blixtljus/befintligt ljus/kombination blixt/befintligt
 • Fysik
 • Ljus som fysikaliskt fenomen. 
 • Färgtemperatur och ljuskällor
 • Mjukt och hårt ljus. Blanka och matta ytor.
 • Ljusets utbredning
 • Biologi och psykologi
 • Hur vi människor ser och uppfattar bilder och verkligheten. Färg kontrast.
 • Väl i studion
 • Hur sätter vi ljuset
 • Huvudljus, fyllnadsljus, bakgrundsljus och effektljus.
 • (Huvud)ljus ,från sidan, rakt på, uppifrån eller varianter av detta.
 • Hårt ljus eller mjukt ljus. Belysningskontrast. Skärmar
 • Posering
 • Hur ställer vi vår modell. Från vilken vinkel fotograferar vi.

Kursplan

En bild säger mer än tusen ord. Vid varje tillfälle kommer jag att visa en mängd bilder som på något sätt visar ljus och/eller posering. Detta innebär att vi ibland kommer att prata om saker vi ännu inte hunnit gå igenom i ett teoripass. Jag kommer mest att visa bilder tagna av amatörer eller av mig själv.

 1. Teknologi
 2. Fysik/studio
 3. Studio
 4. Övning med modell 
 5. Reservtid (som alltid kommer att behövas)

Själva kursen är gratis för UFSmedlemmar. Beroende på vilka modeller jag får tag i kanske jag behöver be om en liten slant för att ersätta modellerna. Det kan röra sig om 50-75 kr i så fall.