Månadsmöte 26/4 1900

Torsdagens den 26/4 är klubbens medlemmar välkomna till månadsmöte!

David Stenström kommer att visa bilder ur Bengt Frylmarks stora arkiv med bilder från 50-talets Paris.
Dessutom kommer Peter Falk från SVEFO tillsammans med Sten Nolin att redogöra för det förändringsarbete som har påbörjats inom SVEFO för anpassa verksamheten till klubbarnas önskemål och behov. Det kommer här att finnas goda möjlighet för dom klubbar som är medlemmar i organisationen att påverka framtida verksamhet, kom till mötet och säg din mening!

Tag med 3 diskussionsbilder på temat: ”Vår i stadsmiljö”

Den som redan nu vill ta del av de frågor som SVEFO vill ha svar på från klubbarna kan ta del av dessa här:

TASK FORCE PRESENTATION ARBETSGRUPPEN 

Årsmöte 2018 – 22:a februari kl. 19:00

Torsdagen den 22:a februari 2018 samlas vi klockan 19:00 i våra lokaler vid Övre Slottsgatan 14A för föreningens årsmöte.

På tapeten bl.a.:

  • Redovisning av det gångna året
  • Val av styrelse
  • Verksamhetsplan och budget för det kommande året (2018)
  • Nya stadgar
  • Motioner
  • Övriga ärenden

Varmt välkomna!

(Kallelse inkl. förslag till dagordning har gått ut till medlemmar 2018-01-19)

Utmaningen: vernissage 20 januari

Under 2017 har Utmaningen flitigt samlats varje månad för att visa upp och diskutera bilder. Tema för bilderna lottades ut och alla fick därefter göra sin tolkning. Nu är det dags att visa upp 2017 års skörd!