Mörkrumskursen

Nu är mörkrumskursen igång! Här är bilderna från första tillfället då vi roade oss med att fota porträtt i färg och svartvitt och framkalla filmerna i klubbens mörkrum.

Foto: Charlotte Rückl och Johanna Liljestrand Rönn

Ny naturfotosektion i UFS!

UFS Natur

Hej, vill DU vara med i en grupp som ägnar sig åt naturfotografering?

Tanken är att vi tillsammans går ut en överenskommen dag med ett gemensamt mål, nämligen att få våra motiv från den vilda natur som omger oss. Oavsett om ditt intresse är makrofotografering eller blommor och bin, fåglar, däggdjur med mycket mer som finns därute. Kanske ägna en helg åt gömslefotografering, alltså fotografering från ett enkelt tillfälligt gömsle.

Många intressanta områden ligger för oss i Uppsala på både gång-, cykel och bussavstånd.

För att hålla kontakt startar vi en sluten Facebook sida där vi även kan dela våra bästa bilder och diskutera våra utflykter.

Gruppen ska vara en gren i Uppsala Fotografiska Sällskap där man då blir / är medlem. Genom detta medlemskap kommer även tillgång till föreningens alla aktiviteter och dess förnämliga lokal.

Ett förnämligt projekt på lång tid är att dokumentera brandbygget i Norra Lunsen och dess utveckling. Det brann sensommaren 2017 och blir nu dess första tillväxtår.

Vill du vara med och få tillgång till info på FB sidan?
Kontakta då mig Jenny Östlund alias Naturvilden på enklaste sätt e-post: foto(at)sm5mek.se,
FB adress: https://www.facebook.com/groups/180486435893587/

Öppet Mörkrum

Tisdagen den 24/4 1900 är det dags för Öppet Mörkrum på Uppsala Fotografiska Sällskap! Vi värmer upp studioblixtarna och fotar med film i studion, tag gärna med egen kamera och film. Det finns även möjlighet att framkalla någon rulle svartvitt eller färg i mörkrummet.
Du som har film som är framkallad vid tidigare tillfällen och vill prova att skanna bilderna kan göra detta, tag i så fall med ett eget USB-minne.
Evenemanget är gratis och öppet även för dig som ännu inte är medlem i föreningen.

Mörkrumskurs

Under maj kommer vi att hålla en mörkrumskurs för intresserade medlemmar. Kursen är upplagd på tre tillfällen med innehåll enligt nedan. På grund av begränsningar i mörkrummen är antalet deltagare begränsat till 8. Du som vill delta i kursen (eller delar av kursen) anmäler dig per e-post till ordf@uppsalafotografiska.se
Kursen är gratis men förutsätter medlemskap i föreningen för deltagande.

Tillfälle 1, lördagen den 12/5, 1200-1600:
Vi går igenom olika typer av film samt kameran och dess funktioner. Du får lära dig mäta ljus och exponera olika typer av film. Vi går igenom användning av olika filter för svartvit fotografi. Vi fotograferar utomhus vid tjänlig väderlek alternativt i studion och lär oss framkallar filmen i mörkrummet samt avslutar med att göra kontaktkartor av våra exponerade negativ.

Tillfälle 2, lördagen den 2/6, 1300-1700:
Du lär dig kopiera från negativ till papper i mörkrummet. Du får en överblick över olika typer av papper. Vilken kemi som behövs och hur du bereder den. Hur olika typer av förstoringsapparater fungerar. Hur du går från att skapa testremsor till färdig bild. Grundläggande kunskaper i pjattning och efterbelysning samt att skapa bilder på fotopapper genom så kallad ”split grade”-teknik.”

Tillfälle 3, söndagen den 3/6, 1300-1700:
Fördjupning i mörkrumsarbetet, vi fortsätter att göra kopior i mörkrummet med handledning.

Öppet Mörkrum, tisdagen den 22/5, 1900-2200:
För den som önskar finns möjlighet att framkalla mm med handledning även vid detta tillfälle.

Månadsmöte 26/4 1900

Torsdagens den 26/4 är klubbens medlemmar välkomna till månadsmöte!

David Stenström kommer att visa bilder ur Bengt Frylmarks stora arkiv med bilder från 50-talets Paris.
Dessutom kommer Peter Falk från SVEFO tillsammans med Sten Nolin att redogöra för det förändringsarbete som har påbörjats inom SVEFO för anpassa verksamheten till klubbarnas önskemål och behov. Det kommer här att finnas goda möjlighet för dom klubbar som är medlemmar i organisationen att påverka framtida verksamhet, kom till mötet och säg din mening!

Tag med 3 diskussionsbilder på temat: ”Vår i stadsmiljö”

Den som redan nu vill ta del av de frågor som SVEFO vill ha svar på från klubbarna kan ta del av dessa här:

TASK FORCE PRESENTATION ARBETSGRUPPEN 

Årsmöte 2018 – 22:a februari kl. 19:00

Torsdagen den 22:a februari 2018 samlas vi klockan 19:00 i våra lokaler vid Övre Slottsgatan 14A för föreningens årsmöte.

På tapeten bl.a.:

  • Redovisning av det gångna året
  • Val av styrelse
  • Verksamhetsplan och budget för det kommande året (2018)
  • Nya stadgar
  • Motioner
  • Övriga ärenden

Varmt välkomna!

(Kallelse inkl. förslag till dagordning har gått ut till medlemmar 2018-01-19)

Utmaningen: vernissage 20 januari

Under 2017 har Utmaningen flitigt samlats varje månad för att visa upp och diskutera bilder. Tema för bilderna lottades ut och alla fick därefter göra sin tolkning. Nu är det dags att visa upp 2017 års skörd!